Kancelaria Prezydenta RP

• tablice „100 pomników historii...”

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

•  „Droga do wolności”

 

Polska Agencja Prasowa

• wystawa „100 lat PAP”

 

Filharmonia im. Traugutta

• płyty

• multimedia

• internet / YT

 

Ratusz miasta Kalisz

• muzeum historii Kalisza

• logo, projekt i produkcja
   ekspozycji stałej

 

Muzeum  Żydów Mazowieckich

• logo

• projekt i produkcja
   ekspozycji

• identyfikacja wizualna

• strona internetowe

 

Muzeum Historii Kocka

• wystawa główna

• logo / identyfikacja

 

Microsoft Dynamics

• magazyn klientów „PS”

• fotografia prasowa

 

Centrum Pieniądza NBP

• wystawa główna

• identyfikacja

• fotografia

 

Narodowy Bank Polski

• wystawy tematyczne
  „Dzieje złotego”

  „Polskie rezerwy złota”

 

FINA

• projekty wydawnictw

  albumowych

• identyfikacje wydarzeń

• plakaty

 

Polskie Radio

• okładki płytowe

• reklama multimedialna

 

Muzeum Śląskie

• wystawa plenerowa

  „Dla ciebie Polsko”

• materiały promocyjne

• multimedia

 

Narodowe Centrum Kultury

• plakaty. okładki

• fotografia reporterska

• reklamy multimedialne

 

Tato.Net

• logo /  wizerunek marki

• nazwa marki

• kampanie społeczne

• wizerunek konferencji

•  wydawnictwa

• zdjęcia wizerunkowe

 

Audytel

• logo / wizerunek

• materiały promocyjne

• fotografia reklamowa

 

McDonald’s

• „PRESSMAC”

• inserty prasowe

• fotografia prasowa

 

 

 

Klienci dla których pracowaliśmy

CITI Handlowy

• magazyn 
„Kontakt”

 

Henkel Polska

• Henkel Life

• fotografia
  prasowa

 

Muzeum Historii

Żydów Polskich /2000-2011/

• logo / wizerunek

• wszystkie prace graficzne

• wystawy czasowe /Ohel

• wystawy czasowe /Galicja

 

VireWall

• logo / wizerunek marki

• nazwa marki

• design produktu

 

Norgips

• logo firmowe

• packaging

 

Verifis

• logo / wizerunek

Budimex Nieruchomości

• identyfikacja wizualna

• stoiska targowe

• materiały promocyjne

• reklama prasowa

• outdoor

 

Budimex Nieruchomości

• stoiska targowe

 

Żubrówka (CEDC)

• pakiety promocyjne

• opakowanie

• fotografia reklamowa

 

Wyborowa SA

• POS

• materiały promocyjne

• opakowanie

• fotografia reklamowa

 

NOWE ································· STARE

© DESIGN STRONY I WSZYSTKIE  ZDJĘCIA NA STRONIE AT WORK

s

a

t

y

s

c

k

f

j

a

a

a

n

a

w

o

t

n

a

r

a

w

g