Photos | © 2012 Krzysztof Słomka | www.atwork.pl


Reportaże

2008-2009