• Fotografia. Czas zatrzymany w kadrze

kon

kre

ty

&

wyobraźnia

KON

KRET

JAKI JEST

KAŻDY WIDZI